RONDE TAFEL 94

Venlo, Est. 1965

fondsenwerving

Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo

Correspondentie-adres: Zwanenstraat 49
5912SZ Venlo
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN: 822952889
Kvk: 50839896
Bankrekeningnummer: NL57 INGB 0004 5181 27

Aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 9 september 2010.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk bijeenbrengen van middelen door (oud) leden van de Ronde Tafel 94 in Venlo, uitsluitend om daarmee (rechts-)personen – die ten behoeve van het algemeen nut activiteiten ontplooien- te ondersteunen (in hun werkzaamheden), één en ander in de breedste zin des woords.

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door het bijeen brengen van mensen en middelen, het geven van voorlichting en het ter beschikking stellen van (financiële) middelen aan al diegenen die daaraan behoefte hebben, mits zulks past binnen het doel van de stichting. De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en overige baten.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: W. Van Dijk
Secretaris: R. Hoven
Penningmeester: B. Leenen

Beloningsbeleid:

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Stichting Fondsenwerving RT94 Venlo organiseert en faciliteert diverse fondsenwervende activiteiten waarbij leden van Ronde Tafel 94 Venlo betrokken zijn. De (jaarlijkse) activiteiten bestaan uit de organisatie van een "fundraiser", de verkoop van champagne en de inzet van leden bij de ondersteuning van diverse projecten en organisaties zoals o.a. Roeije kruutsbal, Stichting kinderfeesten Venlo en de Voedselbank Venlo. De bijeengebrachte middelen worden in zijn geheel gedoneerd aan de projecten en organisaties en o.a. besteed aan het organiseren van activiteiten en het aanvullen van voedselpakketten.

Financiële verantwoording: